Protipožární ústředny firmy Labor Strauss
a ostatní příslušenství pro EPS


 

Ústředny firmy Labor Strauss jsou v České republice plně homologovány
(typové schválení MV-ŘHZS, EZÚ), včetně kompletní řady konvenčních
 a analogových hlásičů a příslušenství firmy System Sensor.
Ústředny Labor Strauss mají certifikát o kvalitě výrobků ISO 9001.
 

               Novinka

 BC216

* nová generace modulární ústředny
* aždva analogové okruhy, nebo 16 konvenčních, adresovatelných, úseků
* možnost zasíťování - až128 ústředen
* široké možnosti nastavení požárních úseků
   - úseky tlačítkových hlásičů, automatické úseky,
   - úseky s opakovaným nulováním, technologické a poruchové úseky
* přístup do ovládání chráněn numerickými kódy
* provoz ústředny v režimu DEN/NOC
* programovatelné vstupy a výstupy
* více řádkový LCD displej
* kompletní uživatelské i programovací menu v češtině
* uživatelské texty pro úseky, hlásiče, výstupní zařízení,...
* paměť událostí, hodiny, textové popisy hlásičů, atd..
* automatická změna zimní / letní čas
* výstup na tiskárnu
* programování z PC, nebo lokální PC klávesnice
* plně česká lokalizace (popis ústředny, uživatelské texty,..)
* hlásiče a moduly firmy System Sensor
   - novinky na našem trhu - laserové dialogové  lineární hlásiče,
     multisenzory, speciální čidla, teplotní kabely, ..atd.
* datové rozhraní pro připojení vzdáleného indikačního tabla,..
   - viz příslušenství pro EPS
* bohaté příslušenství - sirény, majáky, paralelní indikace,..
* možnost připojit OPPO, klíčový trezor,... 
* kompletní homologace (HZ MV ČR, EZU, LITES,..)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled do ústředny BC216:

 

Jednotlivé komponenty protipožární ústředny BC216:

 

ABB216-1 (nedílná součást dodávky ústředny)

CHARAKTERISTIKA :
* čelní ovládací a zobrazovací panel (v případě síťových ústředen volitelný)
* víceřádkový podsvícený LCD displej pro zobrazování stavů ústředny
* přehledné uživatelské a programovací menu v češtině
* trvale zobrazené hodiny a datum
* signalizační LED diody (vypnutí, porucha, napájení,..)
* indikace POPLACH a PORUCHA
* zabudovaný bzučák
* ovládání ústředny pomocí membránových tlačítek
* numerická klávesnice pro zadávání vstupních kódů a pro ovládání jednotlivých
  úseků, kombinací, maker a dalších výstupních a poplachových zařízení

 

 

NTB216-1 (nedílná součást dodávky ústředny)

CHARAKTERISTIKA :
* deska zdroje 
* 2 x relé - POPLACH a PORUCHA
* hlídaný sirénový výstup
* 16 volně programovatelných výstupů
   - aktivaci lze definovat pro libovolné
   kombinace stavů ústředny, ...
* 3 x jištěný výstup 24 V ss pro napájení
   interních i externích zařízení
* 20 mA datové rozhraní (proud. smyčka)
* svorky pro připojení akumulátorů  
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Napájecí napětí           230V/50 Hz/100W
Výstupní napětí            24 V ss
Nabíjecí napětí (aku)   27.3 V
Maximální odběr         1,8 A celkem
Kontakty  relé             60 V / 1A / 30W
Sirénový výstup          24 V / 150 mA
Potenciálové výstupy  max odběr 35 mA

Rozměry                    120 x 230 x 50 mm
 

 

 

ZTB216-1 (nedílná součást dodávky ústředny)

CHARAKTERISTIKA :
* procesorová deska 
* 1 x slot pro připojení desky FWI2-1
* 2 x slot pro připojení modulů (konvenčních i dialogových)
* 2 x konektor pro připojení modulu SIM 216-1, nebo 
   1 x SIM 216 a 1 x NIF5-1 (pro síťové verze ústředny)
* 1 x PS2 konektor pro připojení PC klávesnice
* konektor pro připojení řídící desky s displejem
* tlačítko reset

 

 

LIF64-1 (volitelná součást dodávky ústředny)

CHARAKTERISTIKA :
* dialogová karta 
* do ústředny lze umístit aždvě karty
* 1 dialogový okruh na kartě
* možnost připojit až99 bodových
   hlásičů a až99 modulů (tlačítek, lineár.
   hlásičů, vstupních, výstupních modulů,
   nebo modulů pro připojení konv. hlásičů)
* dialogový okruh lze libovolně větvit
* 2 x izolátor na vstupech modulu LIF64-1
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Napájecí napětí           24 V ss
typický odběr              25 m A 
analogová linka            kroucená,                                     2-vodičová, stíněná
Délka okruhu              max 1.400 m při
                                  o vodiče 0,8 mm

Rozměry                    132 x 74 x 10 mm

 

 

GIF8-1 (volitelná součást dodávky ústředny)

CHARAKTERISTIKA :
*  karta konvenčních úseků 
* do ústředny lze umístit aždvě karty
   nebo kombinaci LIF64-1 a GIF8-1

* 8 úseků na jedné kartě
* možnost připojit až 32 bodových hlásičů nebo až 32 tlačítek (dle ČSN). Možnost adresace jednotlivých prvků.
 
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Napájecí napětí 24 V ss
typický odběr 50 m A 
Adresace prvků 1 - 64
kabel pro připojení 2-vodičový, stíněný zakončovací odpor 5,6kOhm 
Délka okruhu max 800 m připrůměru vodiče 0,8 mm
Rozměry                    132 x 74 x 10 mm

 

 

FWI2-1 (volitelná součást dodávky ústředny)

CHARAKTERISTIKA :
*  požární modul 
* slouží zejména pro připojení OPPO, ale
 
 vstupy a výstupy tohoto modulu lze
   uživatelsky nastavit dle potřeby
* 9 x potenciálový výstup
* 3 x vstup ovládaný 0V
* 6 x vstup ovládaný 24 V
* 2x přepínací relé
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Napájecí napětí           24 V ss
typický odběr              4 m A + 20 mA
                                pro každé aktiv. relé
kontakty relé               60 V / 1A / 30W proud poten. výstupu    max 35 mA

Rozměry                    132 x 74 x 10 mm

 

 

 

 

FWZ2-1 (volitelná součást dodávky ústředny)

CHARAKTERISTIKA :
* přídavný požární modul 
* rozšíření modulu FWI2-1
* 2 x hlídaný výstup u kterého
   lze nastavit monitorovací proud
* tyto výstupy kopírují stav obou relé na
   modulu  FWI2-1
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Napájecí napětí           24 V ss
typický odběr              4 m A 
                                   max 28 mA
trvalé zatížení výstupu  max 150 mA monitorovací proud     4/8/12 mA            

Rozměry                    117 x 74 x 10 mm

 

 

 

SIM216-1 (volitelná součást dodávky ústředny)

CHARAKTERISTIKA :
* sériový modul - rozhraní 
* do ústředny lze umístit aždva moduly
* dle konfigurace v ústředně slouží
-  pro připojení tiskárny
-  pro programování pomocí programu
   Parsoft (český a zdarma).
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Napájecí napětí           24 V ss
typický odběr              10 m A 
Baud rychlost               600 - 57000 baud
komunikační protokol   RS232C
                                  galvanicky oddělený
Rozměry                      70 x 45 x 20 mm

 

 

 

RL58-1 (volitelná součást dodávky ústředny)

CHARAKTERISTIKA :
* deska osmi relé 
* pro připojení potenciálových výstupů
   na desce NTB216-1
* 8 x přepínací relé
* systémový konektorí
* indikace aktivace pomocí LED diod
TECHNICKÉ PARAMETRY :
Napájecí napětí           24 V ss
                                   z ústředny BC216
kontakty relé               60 V / 1A / 30W
připojení                     plochý kabel, který
                                  je součástí balení
Rozměry                     70 x 60 x 35 mm

  

    

 


 LBC32-1

* modulární ústředna umožňuje
* připojení až4 analogových okruhů - na jeden analogový okruh je možné připojit 
   až99 automatických hlásičů a až99 modulů (tlačítek, vstupních a výstupních řídících modulů, atd..)
* nebo až32 konvenčních adresovatelných úseků (je možné připojit jak adresné tak neadresovatelné
   hlásiče a tlačítka) s max počtem 2048 hlásičů tj. 64 hlásičů na jedné smyčce
* nebo kombinaci systému analogového a konvenčního - 16 konvenčních úseků a dva analogové okruhy
* až32 úsekových potenciálových výstupů - např. pro ovládání technologických zařízení
* tři  přepínací relé aktivovaná při poplachu a jedno přepínací relé aktivované při poruše 
* na ústředně můžete definovat poplachové úseky okamžité (např. pro tlačítkové hlásiče),
   poplachové úseky zpožděné, poruchové, s opakovaným nulováním,
   úseky řídící a na ústředně lze nastavit aždeset párů úsekových závislostí.
* provoz ústředny v režimu DEN/NOC
* LBC32-1 je vybavena přehledným víceřádkovým LCD displejem, na kterém se průběžně zobrazují
   plněslovné české doprovodné texty (hlášení), které komentují veškeré uživatelské zásahy do systému a
   při poplachu, nebo poruše informují obsluhu textovými popisy, o místu, kde k události došlo.
   LCD displej mimoto, trvale zobrazuje přesný čas, počty poruch, počty vypnutí, případně i poplachů,
   které ústředna indikuje.Tyto informace slouží pro obsluhující personál a snižují ztrátové časy a
   umožňují rychlý a cílevědomý zásah v případě požáru.
* paměť událostí (449 chronologických hlášení) pro veškeré změny stavu na ústředně
* pomocí LCD displeje se provádí programování (přehledné meny v češtině)

 

 

 


 BSL8C

* konvenční adresovatelná ústředna 
* 8 konvenčních adresovatelných úseků (je možné připojit jak adresné tak neadresovatelné
   hlásiče a tlačítka) - bez možnosti dalšího rozšíření
* 8 úsekových potenciálových výstupů - např. pro ovládání technologických zařízení
* dvě přepínací relé aktivovaná při poplachu a jedno přepínací relé aktivované při poruše 
* na ústředně můžete definovat poplachové úseky okamžité (např. pro tlačítkové hlásiče),
   poplachové úseky zpožděné, poruchové, s opakovaným nulováním,
   úseky řídící a na ústředně lze nastavit aždeset párů úsekových závislostí.
* provoz ústředny v režimu DEN/NOC
* numerický displej pro zobrazování čísla úseku a adresy prvku při poplachu
* ovládání ústředny speciálními klíči