Speciální hlásiče


Hlásiče Typ Popis
Lineární hlásič FireRay 2000 Lineární hlásič, hlídaná plocha 15 x 100 m
Lineární hlásič 6200 Lineární hlásič pro dialogové okruhy
Filtrex FTX-P1 Bodový hlásič do prašného prostředí
Teplotní kabel LHD4 Vyhodnocovací jednotka pro teplotní kabel

Lineární hlásič System Sensor 6200

Lineární hlásiče se používají zejména pro střežení velkých skladů, továrních hal a
dalších velkých prostor proti požáru tam, kde není vhodné použít bodové
hlásiče požáru, buď z důvodů technických nebo ekonomických.

 

 

 

 


Nový lineární hlásič je určený pro připojení na
dialogový okruh ústředny BC216.

Technické parametry:

lineární hlásič s laserový detekčním paprskem
napájení                    24V ss / 70 mA
střežená plocha        100 x 15 m
vysílací a přijímací část integrována do
jedné jednotky s vyhodnocovací elektronikou,
nastavitelné odrazové zrcadlo

 

Detailní pohled na nastavovací prvky
lineárního hlásiče.

Vlevo jsou umístěny svorky na připojení
dialogového okruhu, vpravo DIP přepínače
pro nastavení adresy lineárního hlásiče.

 

 

 

 

 

 

 


Filtrex

Dialogový bodový optokouřový hlásič Filtrex (výrobce System Sensor) je 
určen pro připojení  k protipožárním ústřednám BC216.
Jedná se o první bodový hlásič, který je určen pro provoz v prašném prostředí,
např.: truhlárny, sklady obilí,....atd. - dosud se tyto prostory střežily buď pomocí
bodových teplotních hlásičů, které jsou levné, ale již ze samotného principu
detekce pomalé, nebo drahými autonomními nasávacími systémy.

Princip hlásiče Filtrex:

Dialogový bodový hlásič obsahuje
vlastní turbínku, která v krátkých
časových intervalech vhání přes
jemná filtrační sítka vzduch do
vyhodnocovací komory.
Zde dochází ke standardnímu vyhodnocení
vzduchu pomocí optokouřového hlásiče a
následnému zopakování celého cyklu.
Hlásič monitoruje zaprášení filtrační
síťky a tuto chybu nahlásí ústředně.
Hlásič vyžaduje mimo připojení na dialogový
okruh ještě navíc externí napájení.

Technické parametry:
dialogový optokouřový hlásič
napájení :
hlásič z dialog. okruhu
turbínka hlásiče         24 Vss     
střežená plocha        100 x 15 m

 


LHD4

Autonomní vyhodnocovací jednotka pro teplotní kabely. 
LHD4 se připojuje k ústředně BC216 prostřednictvím dialogových modulů
M501, nebo ke konvenčním úsekům prostřednictvím modulu MQZ1000.
Po připojení teplotního kabelu vyhlašuje jednotka pomocí svých reléových výstupů
stav poplach a porucha, který je následovně vyhodnocen požární ústřednou.
 

Teplotní kabely se používají v
případech, kdy je technicky, nebo
ekonomicky nevýhodné používat
klasické bodové teplotní hlásiče.
Teplotní kabel střeží zvolený prostor
po celé své délce proti nárůstu teploty nad
typem definovanou krajní mez.
Jednotka LHD4 používá pro detekci
požáru (respektive tepla vznikajícím
při požáru) nedestruktivní teplotní kabely.

Použití:
podzemní parkoviště, tunely,
kabelové trasy

Technické parametry:
 
napájení :               24 Vss     
střežená plocha       200 x 7,5m
Max. výška              7.5 m