Doplňky systému EPS


Typ Popis
MS1R Více tónová siréna s regulací hlasitosti a volbou dvou tónů
MS2RR Stroboskop
MS5RR Kombinace MS1R a MS2RR ve společném montážním rámečku
PA58-1 Paralelní indikační světlo
SG58-1 Vzdálené indikační tablo
OPPO OPPO - Obslužné Pole Požární ochrany
FSK700 Klíčový trezor

Siréna

* vícetónová siréna
* regulace hlasitosti
* dva různé tóny - poplach a předpoplach

 

 

 

 

 

 

 

 


Vzdálené indikační tablo SG58-1

* datová komunikace s ústřednami BC216 a LBC32-1
* připojení pomocí 20 mA rozhraní - až do 2 km od ústředny
* zobrazování veškerých stavů ústředny
* možnost listováním poplachy, poruchami, vypnutími
* možnost oddálení popachu (čas T2)
* možnost připojení až osmi tabel SG58-1 k ústředně
* napájení 24 Vss

 


OPPO

* obslužné pole požární ochrany
* připojení k libovolné protipožární ústředně
* ovládání LED diod kladnou i zápornou logikou
* homologace HS MV ČR
* napájení 24 Vss

 


Klíčový trezor

* slouží pro uschování objektových klíčů pro požárníky v případě požárního poplachu
* vytápění trezoru
* vložka proti odvrtání
* magnetické kontakty pro střežení KTPO systémy EZS
* nerezové provedení
* certifikát z Trezortestu